Hotline: 0979920920

  • Ngôn ngữ

Dịch vụ thử nếm tận nhà

Áp dụng cho khách hàng VIP

  1. Áp dụng cho khách hàng có nhu cầu mua từ 6 chai/1 loại sản phẩm, mà có nhu cầu thử sản phẩm.
  2. Áp dụng cho sản phẩm mới trong phân khúc giá qui định
  3. Không áp dụng cho các sản phẩm phiên bản giới hạn, Grand Cru Classes...