Hotline: 0979920920

  • Ngôn ngữ

Trụ sở chính Đà Nẵng

CAVA - FINE WINES & SPIRITS

Địa chỉ: 192 Đống Đa, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0979.920.920 / 0901.141.868

Email: info@vinadrink.com

Website: cava.com.vn